Weblinks

Đại học quốc gia
 
Đại Học Bách Khoa
 
Đại Học KHTN
 
ITP
 
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nano
 
Công ty cổ phần khoa học công nghệ Petech
 

 
Work Schedule (13 July - 17 July)

                 LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC PTN CN NANO

(Tuần từ 13/7/2015 đến 17/7/2015) 

Thứ 2,

Ngày 13/7/2015

GĐ. Đặng Mậu Chiến

08 :00

 

09 :00

- Tham dự Hội Thảo IPP dành cho các đơn vị có dự án được tuyển chọn. Địa điểm : 93 Cao Thắng, Q.3, Tp.HCM.

Thành phần : A. Tín và C. Dung

13 :00

14 :00

- Làm việc tại CQ

- Làm việc với A. Tín & C. Dung về hiệu chỉnh hồ sơ dự án IPP Pha 2

Thứ 3,

Ngày 14/7/2015

GĐ. Đặng Mậu Chiến

08 :00

09 :00

- Làm việc tại CQ

- Họp nhóm thực hiện dự án TiO2. Thành phần : A. Đảm, A. Chinh và C. Dung

13 :00

14 :00

- Làm việc tại CQ

- Làm việc với A. Tín & C. Dung về nhân sự các nhóm nghiên cứu

Thứ 4,

Ngày 15/7/2015

GĐ. Đặng Mậu Chiến

08 :00

 

09 :00

- Họp với IPP Team chuẩn bị ký kết hợp đồng tài trợ dự án IPP Pha 2. Địa điểm : 93 Cao Thắng, Q.3, Tp.HCM.

Thành phần : A. Tín và C. Dung

13 :00

14 :00

- Làm việc tại CQ

- Trao đổi với các đối tác về việc góp vốn bằng công nghệ thành lập Cty CRAN

Thứ 5,

Ngày 16/7/2015

GĐ. Đặng Mậu Chiến

08 :00

09 :00

- Tiếp đoàn khảo sát chương trình ‘Đổi mới sáng tạo’_IPP

Thành phần : A. Tín, C. Dung, VP (chuẩn bị phòng họp)

13 :00

14 :00

- Làm việc tại CQ

- Làm việc với đối tác dự án ứng dụng vật liệu nano TiO2

Thứ 6,

Ngày 17/7/2015

GĐ. Đặng Mậu Chiến

 

08 :00

09 :00

- Làm việc tại CQ

- Họp nhóm nghiên cứu ‘Vật liệu Nano’. C. Dung chuẩn bị báo cáo

13 :00

14 :00

 

- Làm việc tại CQ

- Làm việc với A. Tín & C. Dung kiểm tra tiến độ các đề tài trọng điểm

 

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC:

 

 

Contact the INT
028 37 2468 23 /32
Ext: 101/102

Fax: 028 3724 2163
Email: int@vnuhcm.edu.vn

Mailing address: Community 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Find the INT
News
Foreign Partners
 
 
 
 
40-30
 
CERADROP
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em